LES UNITATS

Al cau, els infants i joves s'organitzen en grups d'edat anomenats unitats. Cadascuna realitza diferents activitats amb uns objectius concrets, que responen a les necessitats específiques dels nois i noies. Les unitats o etapes educatives són:

És l'edat de la màxima il·lusió per la descoberta, pel joc i pel somni. Aprenen a viure en col·lectivitat i a ésser alhora persones més autònomes. Molts hàbits que adquireixen en aquesta etapa seran per a tota la vida. Aquí vivim les nostres primeres experiències a la natura, quan anem d'excursió i de campaments. Els nostres caps ens ensenyen a ser ordenats, nets i a compartir les nostres coses amb els altres.

És l'edat entusiasta de l'expressió i la creativitat, on la imaginació és al servei del joc i de les activitats. Les nenes i nens aprenen a conviure en grup i a treballar en equip. Comencen a tenir els seus propis valors i es consoliden els hàbits que van formant la seva personalitat.

És l'edat de l'afirmació d'un mateix, on el desig de projectes i de reptes es fa més present. Els nois i les noies desenvolupen el caràcter, les actituds i la capacitat de viure conjuntament i enriqueixen la seva personalitat. La implicació en els projectes potencia el seu compromís personal, mentre deixen lliures les seves inquietuds aprenent, jugant i treballant.

És el temps decisiu per als ideals, per a les preguntes i les ambicions, les que els porten a dur a terme projectes on hi col·laboren tots activament, sota el lema del compromís. Noies i nois perfilen i concreten les seves responsabilitats. Són ells i elles els veritables protagonistes de la vida de la unitat: en són membres actius, i el grup pren una gran importància, que ajudats pels caps aprenen a ser autònoms, independents i responsables.

És un grup de joves amb finalitat formativa; treballen amb força autogestió, tot duent a terme un projecte propi.

Ser cap a Escoltes Catalans és fer viure a infants i joves els valors en què es basa l'escoltisme laic del nostre país, de forma voluntària, formant-se constantment i adquirint nous coneixements. Comporta assumir una gran responsabilitat, però també viure moment inoblidables i estar-se enriquint com a persones constantment. Els caps posen la pròpia energia i  capacitats al servei de l'educació d'infants i joves.
Els caps són els joves educadors i educadores que formen l'eix essencial del moviment escolta. En permanent contacte amb els nois i noies, possibiliten la tasca de l'escoltisme. Els equips de caps es reuneixen regularment al consell d'agrupament, on s'organitza la vida quotidiana del Cau i on es duu a terme el seguiment pedagògic de les activitats.